Hoe kunnen we elkaar verder helpen?

Inkoop voorwaarden

In het geval ITHEC producten afneemt van of beroep doet op samenwerking met partners wordt in overleg een formeel juiste basis voor de samenwerking bewerkstelligd, sprake kan zijn van de meest uiteenlopende raamwerken en partnerships.

Wanneer ITHEC dienstverlening van een partner afneemt geschiedt dat middels een mantelovereenkomst, opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden.