Hoe kunnen we elkaar verder helpen?

Project Management

ITHEC voert projecten veelal uit op fixed price, fixed date condities en hanteert een Prince2 projectmethodiek. De kenmerkende gefaseerde aanpak heeft als belangrijkste doelstelling het creëren van een dienst die daadwerkelijk op maat is gesneden voor uw organisatie en het scheppen van de juiste verwachtingen van alle betrokken partijen. Onze zeer ervaren projectmanagers of technisch projectleiders zullen dit proces begeleiden

Een project zal altijd de volgende fasen bevatten:

 • Projectplan
 • Functioneel ontwerp
 • Basisontwerp
 • Detailontwerp
 • Realisatie
 • Test & Acceptatie
 • Evaluatie

Afhankelijk van de grootte, complexiteit en mate van risico kunnen verschillende fasen meer of minder tastbaar zijn en/of worden gecombineerd. Bij grotere of complexe projecten worden in elk geval gedeelten van stap 2 en 3 uitgevoerd alvorens stap 1 te kunnen voltooien. In feite wordt dan met een PID gewerkt volgende Prince2 methodiek. Voor kleinere projecten kan stap 1 al goed worden ingeschat nog voor stap 2 en 3 geheel zijn afgerond.

Met name het projectplan is van groot belang in alle situaties. Het bevat ieder geval de volgend elementen:

 1. Betrokkenen
 2. Communicatie
 3. Planning
 4. Afbakening
 5. Randvoorwaarden
 6. Beheersing

Van belang is commitment door betrokken partijen jegens deze elementen die de basis van het project vormen. De ontwerpfase is van grote invloed op toekomstige stabiliteit en schaalbaarheid. In de realisatie fase is een opbouw, migratie en werkwijze van belang die bedrijfsprocessen zo min mogelijk verstoort. Verder dienen documentatie van de omgeving en aandachtspunten van het beheer daarvan en eventuele uitleg aan en ondersteuning van gebruikers tot een complete en succesvolle afronding te leiden.