Hoe kunnen we elkaar verder helpen?

Verkoop voorwaarden

U kent ITHEC als dienstverlener in de IT-branche. Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening is het zeker voor u maar ook voor ons van belang om helderheid te hebben onder welke voorwaarden en bepalingen een en ander geschiedt.

NLdigital (voorheen Nederland ICT, ICT~Office en FENIT) is de belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de Nederlandse ICT-sector. Als professionele speler in de IT markt, conformeert ITHEC zich aan de NLdigital voorwaarden, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing. Ten opzichte van deze kortheidshalve te noemen Algemene Voorwaarden, dienen alle voorwaarden en bepalingen in onze overeenkomsten als aanvullend te worden beschouwd. In het geval van strijdigheden geldt het in onze overeenkomsten gestelde. In voorkomend geval blijven de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden dan onverminderd van kracht.

Onderstaande links bieden u de Algemene Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden voor specifieke dienstverlening:


Nederlands:


Engels: