Hoe kunnen we elkaar verder helpen?

Privacy statement

ITHEC ICT B.V. (www.ithec.nl), gevestigd aan de Proostwetering 22c, 3543 AE te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55321291, verwerkt persoonsgegevens en gaat hier respectvol mee om.

Wij behandelen uw gegevens conform de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hieraan stelt. Wij willen u hier duidelijk en transparant over informeren in dit ‘‘Privacy Statement ITHEC ICT’, versie 2.3 d.d. 21-09-2020, met kenmerk ITH-C-180525-01-001-2.3 (kort aan te duiden als Privacy Statement).Nederlands:


Engels: