Hoe kunnen we elkaar verder helpen?

SLAMS® Solution Set

Binnen het midden- en klein bedrijf bieden wij onze SLAMS dienstverlening waarmee wij totaalbeheer van de netwerkomgeving tegen vaste lage kosten kunnen bieden...

...Van belang is dat de gehele netwerkomgeving op de juiste manier is aangepast aan de behoeften en sprake is van een stabiele situatie. Grofweg is sprake van de volgende aandachtspunten:

  • Hosting
  • Infrastructuur, actieve componenten, koppeling met Internet, andere vestigingen en telewerkers eventueel middels firewall en VP.
  • Inrichting servers, werkstations, kantoorautomatisering en specifieke applicaties.
  • Beveiliging.
  • Beheer.

Voor alle aandachtsgebieden kan ITHEC bewezen concepten en een zekere mate van standaardisatie hanteren. De standaardisatie is vooral te vinden onder de motorkap. Tenslotte is geen omgeving identiek of kent exact dezelfde eisen.

ITHEC biedt het SLAMS® hosting raamwerk waarmee ICT services modulair extern geplaatst kunnen worden. Zorgen over en de kosten van hardware, software, het onderhoud en bijvoorbeeld stroomgebruik daarvan, maar ook randvoorwaardelijke zaken zoals fysieke beveiliging, juiste omgevingstemperatuur en beveiliging worden daarmee volledig van u overgenomen. De mogelijkheden zijn legio en bestaan onder andere uit het hosten van een website, het hosten van een enkele applicatie, het hosten van een of meerdere servers, het hosten van de volledige werkomgeving, het bieden van online back-up of combinaties van deze zaken. Door schaalgrootte en volume dienstverlening is sprake van een veel hogere kwaliteit, stabiliteit en betrouwbaarheid tegen lagere kosten.

ITHEC heeft haar eigen set aan beheertools ontwikkeld en samengesteld. Uitgangspunt is het verzamelen van de juiste informatie en het uitvoeren van de nodige beheertaken met de juiste tools op een zo (kosten)efficiënte mogelijke manier.

Wanneer sprake is van ITHEC gestandaardiseerde inrichting aangevuld met haar eigen beheerraamwerk is sprake van een volledige SLAMS® Solution Set.