Hoe kunnen we elkaar verder helpen?

Wat bieden wij?

Hoge eisen? Wellicht, je krijgt er echter ook veel voor terug.

De arbeidsvoorwaarden zijn goed en met de nodige vrijheid in te kleden. Studie, certificering en persoonlijke ontwikkeling zijn onmiskenbaar deel van de job. Werken vanuit thuis? Parttime werken? Afwijkende werktijden? Wel of niet een auto van de zaak? Alles is bespreekbaar. In het belang van ITHEC en je persoonlijke ontwikkeling is doelstelling dat de extra kwaliteit en bijdrage die jij aan het bedrijf kan bieden onder de juiste werksfeer en arbeidsvoorwaarden volledig tot uiting komt.

Van je collegae en leidinggevende kan je hetzelfde terug verwachten. Wij zijn geïnteresseerd in elkaars projecten, probleemstellingen en helpen elkaar. Er is regelmatig intern contact zowel formeel als informeel. Noviteiten, nieuwe technieken of te prefereren werkwijzen worden op regelmatige basis in kennis sessies en workshops aan elkaar overgedragen. In een team waar je elkaar opvangt is transparantie en een enigszins uniforme werkwijze immers van belang. Voor ITHEC en zeker voor haar klanten.