Hoe kunnen we elkaar verder helpen?

Consumeration of IT

De term bring your own device (BYOD) is deel van het veem meer omvattende consumerisation of IT (CoIT)?
“"Bring your own Device" gaat over meer!„

Het is een wijd verbreid misverstand dat CoIT louter een trend is waarbij werknemers hun eigen smartphones, laptops en tablets voor het werk gebruiken bij toegang tot corporate e-mail, contacten, agenda’s en apps. Want hoewel mobiele hardware wel het startpunt is van CoIT, gaat deze ontwikkeling veel verder. Er vindt momenteel een verandering plaats.

“Nieuwe werkstijl„

De onderliggende trend wordt door sommigen 'm-business' genoemd. Mobile Workstyles betekent een verandering waarbij zakelijke gebruikers mobiele apparaten gebruiken als belangrijkste middel om contact te maken met internet, hun collega's en met hun corporate data. De nieuwe werkstijl, die thuis- en werk-activiteiten gedurende de dag, de avond en het weekend combineert, heeft de manier waarop mensen werken, fundamenteel veranderd. De verwachtingen die bedrijven van hun werknemers hebben zijn eveneens veranderd.

Er zijn management- en HR-issues en serieuze vragen over de balans tussen werk en privé. Hoe zal deze trend het welbevinden en de productiviteit van werknemers beïnvloeden? CoIT draait dus niet alleen om een ander type hardware, het gaat om een hele nieuwe manier van werken.

“Simpeler interfaces„

Het is ook een beweging richting simpeler interfaces, die zijn geïnspireerd door sociale media, mobiele apps en cloud-gebaseerde apps en diensten. De opkomst van de app stores die goedkope probleemoplossende apps binnen ieders bereik hebben gebracht, zorgen ervoor dat gebruikers andere verwachtingen hebben van software.

De look and feel van sociale media software, en de manier waarop die software de macht bij de consument neerlegt, heeft grote invloed op consumerisering - en heeft niet te maken met zakelijke gebruikers die hun persoonlijke apparaten meenemen naar het werk.

“Security„

Publieke clouds die zijn gericht op eindgebruikers zijn een ander belangrijk aspect van CoIT. Het syncen van e-mail, agenda's en gebruikersdata tussen verschillende apparaten is vermoedelijk het beste voorbeeld van een consumenten-georiënteerde cloud-dienst die wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden.

Vanzelfsprekend leidt CoIT tot security-zorgen. De meeste smartphones en tablets zijn niet gebouwd met enterprise-security in het achterhoofd - alhoewel daar snel verandering in komt.

Maar het gaat niet louter om hardwarematige security features. Als u alle devices toestaat, neemt het potentieel voor security-fouten exponentieel toe. Het zal eerder gebeuren dat een mobiel apparaat wordt gestolen of kwijtraakt. Al deze factoren bedreigen de corporate data. Publieke clouds en web-gebaseerde apps leiden ook tot security-risico's.

“Gebruiker„

BYOD is een term die de zaken bekijkt vanuit de gebruiker: bringyourown device. Maar het gaat slechts om een beperkt aspect van CoIT - en mist daardoor een paar van de belangrijkste aspecten.

Consumerization of IT houdt onder meer in dat werknemers meer invloed hebben op de gebruikte technologie, hun werkplek flexibeler kunnen kiezen en deelnemen aan bringyourown device (byod)-initiatieven.

Uit onderzoeksresultaten blijkt dat managers deze mogelijkheden als middel beschouwen om de productiviteit en loyaliteit van werknemers te vergroten. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat bedrijven nog altijd worstelen met de beveiligingsproblemen en bedreigingen die de nieuwe flexibiliteit met zich mee kan brengen.