Hoe kunnen we elkaar verder helpen?

Missie

ITHEC is dé no-nonsense ICT dienstverlener met hoge en actuele expertise en ervaring die zegt wat zij doet en doet wat zij zegt, kortom de door u gewenste ICT partner. Wij streven ernaar ons positief te onderscheiden van andere spelers in ons vakgebied qua vakbekwaamheid, professionaliteit en betrouwbaarheid.

“Integriteit, betrokkenheid, doorzettingskracht en gedrevenheid„


Onze kernwaarden:

  • Integriteit
  • Betrokkenheid
  • Doorzettingskracht, gedrevenheid

Wij richten ons op het adviseren in, realiseren van en uit handen nemen van ICT vraagstukken en uitdagingen bij bedrijven die ICT erkennen als zeer belangrijke randvoorwaarde voor de feitelijke bedrijfsdoelstellingen en het vooruitstreven hierin. ITHEC benadert ICT vraagstellingen altijd vanuit een business perspectief en maakt de vertaalslag naar mogelijke oplossingen die passen bij de huidige stand van de techniek. Onze benadering, aanpak en kernwaarden dienen ons de juiste partij te laten zijn voor een duurzaam partnership en strategische synergie.

ITHEC ziet en behandelt zowel medewerkers, klanten als haar toeleveranciers als partners en streeft continu naar het creëren van ambassadeurs voor ITHEC. Kwaliteit, ontplooiing en (samen)werkplezier staan centraal. Van haar medewerkers verwacht ITHEC niet alleen meewerken maar vooral meedenken en verantwoording nemen voor de doelstelling van het bedrijf.

Juist in onze hoogstaande kennisorganisatie is het van belang te blijven uitstralen dat techniek geen doel maar een hulpmiddel is. Onze uitgangspunten zijn:

“Perspectief„

ICT is een zeer belangrijk, onmisbaar hulpmiddel maar dient altijd in perspectief te worden gezien.

“Techniek„

Een hoge mate van technische expertise is weliswaar noodzakelijk maar alleen niet voldoende voor een passende ICT oplossing.

“Communicatie„

Van groot belang is duidelijke communicatie en het nakomen van gemaakte afspraken.

“Innovatie„

Niet alle verbetering betreft technische innovatie.
Niet alle technische innovatie is verbetering.