Hoe kunnen we elkaar verder helpen?

Visie

"Responsive to change"- Darwin, "Responsive to ICT"- ITHEC
“"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change" - Charles Darwin„

De huidige maatschappij is snel en biedt meer dan een mens in feite kan bevatten. Van telefoonabonnement tot verzekering, van brood tot ICT ondersteuning, overal is overvloedig rijke keuze. De homo universalis die van alles weet en vindt wordt een homo universalis die alles weet te vinden. Keuzes maken, overbodige zaken vermijden en beroep doen op anderen is de kunst. Goed advies is echter een schaars goed. Te vaak ziet u niet daadwerkelijk dat gerealiseerd worden wat u voor ogen heeft, hoe vaak wordt niet verzand in compromissen of voldongen feiten. Meer en meer zijn mensen en bedrijven op zoek naar betrouwbare eenvoud, niet zo zeer eenvoud in de oplossing maar eenvoud en concreetheid in de tot standkoming en werking ervan. ICT is een onmiskenbaar onderdeel van elk vooruitstrevend bedrijf, en ITHEC wil de ICT dienstverlener zijn en blijven die bij deze bedrijven genoemd en geroemd wordt als het gaat om daadwerkelijke ICT ontzorging…

ITHEC gelooft in een ICT toekomst waarbij met overzicht en juiste sturing kleinere specialistische, slagvaardige en op elkaar ingespeelde teams inspelen op de behoeftes van de omgeving. Steeds meer zullen de ongelooflijk brede en continu vernieuwende technologische ontwikkelingen alleen tot innovaties leiden die daadwerkelijk uw ambities waarmaken als gehoor wordt gegeven aan de Britse wetenschapper Charles Darwin: Het is niet de grootste, de sterkste, de slimste of de snelste, maar degene die zich het beste kan aanpassen aan veranderende omstandigheden, die overleeft.

Voor ITHEC betekent dit concreet slagvaardig blijven door een financieel stabiele basis, door goede heldere processen, gedragen door de medewerkers en alle teams, door onafgebroken verdere ontplooiing en opleiding van haar medewerkers en bovenal door altijd en overal simpelweg vast te houden aan onze kernwaarden integriteit, betrokkenheid, daadkracht en gedrevenheid.