Hoe kunnen we elkaar verder helpen?

Strategie

Zo geven wij onze missie gestalte...
  • ITHEC richt zich op advies over, realisatie van en beheer van ICT infrastructuren.
  • ITHEC is een hoogstaande kennisorganisatie met ICT dienstverlening in de vorm van advies, projectmanagement, projectuitvoer, detachering, de levering van hard- en software alsmede totaalbeheer.
  • Om afhankelijkheid van één bepaalde aanbieder te voorkomen, streeft ITHEC naar meerdere (concurrerende) partners en productaanbieders in haar portfolio, om zo objectief en geloofwaardig als adviseur op te kunnen treden.
  • ITHEC werkt zoveel mogelijk met bewezen standaards, “early adaption” kan eventueel voordelig zijn.
  • ITHEC investeert continu en significant in kennisopbouw en oplossingen met toegevoegde waarde.
  • ITHEC streeft naar helderheid en inzichtelijkheid van de (tussen)resultaten van de opdrachten die zij uitvoert, om zo discrepanties tussen de verwachtingen van de klant en die van ITHEC te voorkomen.
  • ITHEC streeft ernaar als duurzaam partner te handelen, strategische meerwaarde te bieden en te behoeden voor al of niet technische valkuilen en onvoorziene kosten.